PROŚCIE O ZNAK

Jakkolwiek cysterski generał zaczyna wieczorem czytać książkę i prędko jest oczarowany osobą Klary. Jej entuzjazm, radość, wiara, całe jej świadectwo życia porusza go do głębi. Następnego dnia rano dzieli się z przełożoną wspólnoty swoją pewnością, że Klara jest święta i że trzeba prosić o znak, żeby móc otworzyć proces beatyfikacyjny. Znakiem ma być pięć nowych powołań w ciągu jednego roku. Siostry nie do końca wierzą, ale w posłuszeństwie rozpoczynają modlitwę…. i pojawia się pięć powołań, o które prosiły.
To pozwala odrodzić się wspólnocie, a odrodzenie to ciągle trwa : dziś są w Boulaur 24 mniszki.