Zachwyt

Wychowanie Klary uwrażliwiło ją od maleńkości na piękno : piękno natury, sztuki, relacji i osób. Tak więc nigdy nie pozostawała ona obojętna na piękno, które objawia się w życiu :…

Wolność

Klara została wychowana w prawdziwej wolności : nie takiej, gdzie wszystko jest dozwolone i trzeba zawsze robić to, co się chce, ale takiej, która jest podyktowana przez nieskończoną miłość, która…

Walka

Niektóre osoby mówią, że życie Klary było bardzo łatwe, uprzywilejowane. W pewnym sensie mają rację. Ale w istocie, mimo że Klara nigdy nie szukała trudności i walk, to musiała stawiać…

Ufność

Zaufanie do swoich rodziców było dla Klary tym, co budowało zaufanie do Boga i ufność wobec życia, wobec innych, wobec wydarzeń. W ten sposób Klara szła wciąż naprzód, pewna, że…

Sztuka

Nie bez przyczyny Klara wybrała studia na wydziale konserwacji dzieł sztuki i trzeba szukać w jej najwcześniejszym dzieciństwie, by zrozumieć, w jakim stopniu sztuka jest centralna w jej życiu. Klara…

SAMOTNOŚĆ

Ciągle wśród bliskich, bardzo chroniona w środowisku rodzinnym, nawet jeśli już w internacie Klara doświadczyła samotności, prawdziwie i brutalnie poznaje, czym ona jest, kiedy przyjeżdża do Rzymu na studia. Szuka…

Rodzice

Klara kocha swoich rodziców bezgranicznie, okazując im ogromny respekt. Wie, że wszystko im właśnie zawdzięcza, zwłaszcza szczęście wiary. W rodzicach znajduje przykład dla siebie, znajduje przewodników, dobrych opiekunów, rozważnych doradców.…

RADOŚĆ

Klara jest radosnego usposobienia, pełna naturalnego entuzjazmu. Korzysta w pełni z życia i jest to widoczne w jej czystym i prostym poczuciu humoru, w dźwięcznym i zaraźliwym śmiechu, w niezmiennie…

PRZYJAŹŃ

Nawet jeśli Klara miała zaledwie kilkoro prawdziwych przyjaciół, takich, z którymi łączyła ją relacja szczególnie głęboka, jest ona jednocześnie przyjaciółką wszystkich. Jest pełna delikatności wobec innych i szuka wciąż dobra…